Osmotski sušeno

Voće

Osmotsko sušenje voća, za razliku od klasičnog sušenja, podrazumeva predtretman tokom kojeg se voće drži u rastvoru od šećera i vode, glukoznog sirupa ili nekog drugog medijuma

Nakon završetka trajanja predtretmana pristupa se klasičnom vazdušnom sušenju, posle čega se dobija gotov proizvod. Osmotsko sušenje voća nije jednostavan proces, međutim, pored toga što daje proizvod koji ne gubi vitamine i minerale, pogodno je i zbog samog procesa proizvodnje
Naime, rastvori u kojima se voće drži mogu na određen način da se prerade i ponovo koriste u proizvodnji
U našoj proizvodnji većinom se koristi voće sa naših plantaža prve klase čime smo zaokružili ceo proces proizvodnje I prerade voća . . .
Osmotski sušena šljiva, višnja, malina, kajsija, jabuka, jagoda. kupina, borovnica, aronia, dunja

Ne oklevajte